Logo
Danh mục

Làm chủ C/C++ trong 4 tuần

Datdt

Giảng viên

Dương Tích Đạt

Xem hồ sơ

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP. HCM - phụ trách giảng dạy ứng dụng CNTT trong thư viện, xây dựng thư viện điện tử, thư viện số

Trường Đại học Hoa Sen - công tác tại trung tâm phát triển phần mềm LSC và tham gia giảng dạy tại Khoa Khoa học Công nghệ, Trung tâm tin học

Trường CĐ Nghề CNTT iSPACE (Quản lý bộ môn Kỹ thuật lập trình - Khoa Kỹ thuật phần mềm)

Giảng viên Đại học Gia Định, trường TCCN Hồng Hà, trường TC Thông tin truyền thông

Giảng dạy theo dự án đào tạo tại Tỉnh Phú Yên, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mô tả khoá học

Tổng quát

- Khóa học giúp trang bị cho học viên các kỹ năng lập trình được minh hoạ cụ thể bằng ngôn ngữ lập trình C/C++
- Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của lập trình C/C++. Bao gồm các kỹ thuật lập trình trên các kiểu dữ liệu cơ bản, các phát biểu lựa chọn, câu lệnh điều khiển, vòng lặp, mảng, con trỏ, kiểu cấu trúc. Bên cạnh đó khóa học cũng trang bị cho học viên kiến thức xử lý tập tin, cách viết chương trình theo kiểu lập trình hàm
- Mô tả các chức năng của bài toán thành các module xử lý bởi việc vận dụng các hàm, cấu trúc dữ liệu phù hợp
- Cung cấp cho học viên kiến thức và nâng cao kỹ năng lập trình
- Định hướng cho học viên trong việc phân tích, thiết kế và thực hiện một chương trình, có thể tạo ra một ứng dụng C/C++ hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học
- Học viên có thể tự nâng cao kỹ năng lập trình của mình, dễ dàng tiếp cận các ngôn ngữ cấp cao và công nghệ mới
- Đây là khóa học tạo tiền đề tốt cho việc tiếp cận phương pháp lập trình hướng đối tượng, một phương pháp lập trình cần phải có của lập trình viên.

Yêu cầu của khóa học

  • Máy tính, laptop cấu hình ổn định.

Lợi ích từ khóa học

  • - Có thể phân tích thiết kế thuật giải bài toán từ đơn giản đến phức tạp
  • - Sử dụng thành thạo ngôn ngữ C/C++ với các kiểu dữ liệu như, mảng, con trỏ, kiểu cấu trúc, kiểu tập tin, các câu lệnh rẽ nhánh, vòng lặp
  • - Biết sử dụng kỹ thuật lập trình hàm
  • - Biết sử dụng kỹ thuật đệ quy để giải quyết bài toán phức tạp
  • - Thiết kế, xây dựng, thử nghiệm và gỡ lỗi (design, implement, test, and debug) chương trình
  • - Là cơ sở để tiếp cận phương pháp lập trình hướng đối tượng

Đối tượng mục tiêu

  • - Dành cho những bạn yêu thích lập trình bắt đầu tìm hiểu về lập trình
  • - Dành cho học sinh, sinh viên ngành CNTT muốn nâng cao khả năng lập trình của mình
  • - Đây là môn học nền tảng để các bạn lập trình viên dễ dàng tiếp thu các môn học sau này

Giáo trình

Xem thêm...

Đánh giá

4.0

0 người
Đã bình luận về khoá học

5 sao
4 sao
3 sao
2 sao
1 sao

Điền thông tin đăng ký

Nhập chính xác thông tin cá nhân để nhận tư vấn

Có thể bạn quan tâm