Logo
Danh mục
/ Thông tin giảng viên
Avatar 1471320656
Nguyễn Đức Anh

Thầy có 8 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh trong các lĩnh vực: Căn bản, TOEIC, IELTS, Kỹ năng mềm, Thiếu nhi.

4 năm học Đại học trong môi trường giao tiếp, học tập và giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh với vai trò là người phát ngôn của ngành và đại diện sinh viên trong Hội đồng tuyển Giáo sư của trường.

2 năm là diễn giả truyền cảm hứng học tiếng Anh cho các tổ chức NGOs như: Pacific Links, Koto và một số trường Cao đẳng Đại học

IELTS 8.0 (British Council)

Có thể em đã biết thầy qua fan page "Thầy giáo Tiếng Anh" với 15,000 lượt thích tự nhiên.